Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Kontakt i konsultacje

Kancelaria Adwokacka

adw. Aneta Kowalczuk-Stogniew

 

ul. Żurawia 32/34 lok. 29

00-515 Warszawa

 

ul. Kabacki Dukt 14/35

02-798 Warszawa

 

Telefon:

+48 790 207 368

 

E-mail:

kancelaria@adwokat-aks.pl

 

Konsultacje i porady prawne wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania.


Aktualności

Nasza obecność w sieci

Teraz możesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach i specjalizacjach przez Internet.

Więcej aktualności

Klienci indywidualni

Prawo rodzinne

• sprawy o rozwód z orzekaniem o winie i bez orzekania o winie

• sprawy dotyczące separacji małżonków, w tym na zgodny wniosek

• sprawy dotyczące alimentów

• ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej

• sprawy dotyczące kontaktów z dzieckiem

• dochodzenie ojcostwa, w tym zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa

• sprawy dotyczące nieletnich

• sprawy dotyczące opieki i kurateli

• podział majątku wspólnego małżonków

• zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej

 

Prawo cywilne

• sprawy o zapłatę, odszkodowanie, zadośćuczynienie

• sprawy dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania umowy

• sporządzanie, opiniowanie i doradztwo dotyczące umów cywilnoprawnych

 

Prawo pracy

• odwołania od wypowiedzenia umów o pracę

• sprawy dotyczące odpraw przysługujących pracownikom

• sprawy dotyczące odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy

• sprawy dotyczące kar porządkowych i swiadectw pracy

• ustalenia istnienia stosunku pracy

• sprawy dotyczące mobbingu

 

Prawo karne

• udział w postępowaniu przygotowawczym

• obrona w sprawach karnych

• obrona w sprawach o wykroczenia

• reprezentacja Klienta w postępowaniu karnym wykonawczym

• przygotowanie prywatnych aktów oskarżenia

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?